נערך על ידי נחשון יוחנן ותהילה קטגוריה: משולחנו של הרב
פורסם ב 03 ינואר 2013 כניסות: 1703
PDF הדפסה

משולחן הרב

להורים ולילדים שלום רב

בית הכנסת הוא בית תפילה של כולנו, מבוגרים וילדים כאחד. בקהילות הספרדים הילדים נוטלים חלק פעיל בתפילה, דבר שמעודד אותם לבוא לבית הכנסת. בבית הכנסת האשכנזי הדברים צריכים חיזוק. הועלו כמה רעיונות על מנת לעודד שותפות של ילדים בתפילה.

על מנת להצעיר את גיל אומרי ה"אנעים זמירות"  כל ילד מכיתה ג' ומטה שיאמר "אנעים זמירות" בפעם הראשונה, יבא אלי ויקבל בלי נדר הפתעה. ישנם גבאי ילדים מסורים – דוד שמרלינג אביה הורוביץ. כדאי להזדרז ולהירשם אצלם. זכות קדימה לילדים הצעירים.

כמו כן הוחלט לאפשר ולעודד אמירת פסוקי דזמרה בשבת ע"י ילדים מכיתה ה' ומעלה. הורים עודדו את ילדכם להיענות לאתגר. גם בזה אפשר להירשם אצל גבאי הילדים הנ"ל.

בעז"ה באחת מתפילות ליל שבת הקרובים נכונה לציבור הפתעה מרעננת בתחום הזה.

וטהר לבנו לעבדך באמת

אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכת מחשוב. למהפכה הזאת ישנן השלכות רבות מעשיות ורוחניות רחבות מאוד, שאנחנו כאנשים מאמינים מחויבים לתת עליה את הדעת. וועד הורי בית הספר בשיתוף עם הנהלת בית הספר והישוב יזם ערב עיון בנושא. בעז"ה ביום שלישי יבוא ליישובינו מר תמיר ליאון אנתרופולוג יישומי, שיעביר הרצאה על השפעות האינטרנט על תודעת האדם המודרני ודרכי התמודדות שלנו עם השפעות אלו. קיבלנו המלצות חמות על ההרצאה. מומלץ וחשוב להגיע. כמו כן אשתדל לעסוק בנושא גם בבמות נוספות בשבוע הקרוב.

שבת שלום, אהד  

 
נערך על ידי נחשון יוחנן ותהילה קטגוריה: משולחנו של הרב
פורסם ב 08 דצמבר 2012 כניסות: 1736
PDF הדפסה

משולחן הרב


חופש חנוכה?
החוזה מלובלין אמר על אדם שביקשו לדבר בו סרה בזמן הדלקת נרות חנוכה: " אתם מדברים על פלוני ?! הרי בשעה זו הוא מאיר אור בכל העולמות" .
התחושה של הארת אור בכל העולמות קצת רחוקה מאתנו, אבל להאיר את אור הקודש של האמונה בלבנו ובלב בני ביתנו, זוהי תכליתם של ימי החנוכה.
ימי החנוכה אינם ימי חופשה אלא אדרבה ימי עבודה, עבודה של שבח והודיה והתבוננות בחסדיו של מקום: בסוד הנצח של השגחת ה' על עמו ישראל, ובגדולת חיי העולם שנטע ה' בתוכנו.
יהי רצון שנזכה שיאירו אורם של נרות החנוכה את לבנו ואת לבבותיהם של כל עם ישראל.
זמן הדלקת נרות
לכתחילה זמן הדלקת נרות הוא בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים, כל אחד כמנהגו, וסוף זמנה הוא "עד שתכלה רגל מן השוק שהוא כמו חצי שעה" (שו"ע). אחר שעה זו יש ראשונים שנוקטים שכבר עבר זמן המצווה (רמב"ם). אלא שבחורף השקיעה מוקדמת מאוד, ורבים עדיין עובדים ומגיעים לביתם בשעה מאוחרת הרבה יותר כשכבר עבר זמן החצי שעה המוזכר בשו"ע. והשאלה נשאלת מה נכון לעשות לגבי הדלקת הנרות?
נראה שהזמן של ההדלקה מעיקר הדין בימינו התארך. השוק שלנו הוא מרכולית הכוכב, שנסגרת בשעה 19:00, ומי שמדליק בשעה זו נראה שזוהי הדלקת נרות חנוכה בזמנם. לפחות עד השעה תשע עדיין מצויה הרגל בשוק. בשעת הדחק, אפשר לומר שגם עד השעה עשר עדיין מצויה הרגל בשוק. מי שמתאחר יותר מזה נראה שיותר טוב שאשתו לא תמתין לו ותדליק בלעדיו. אם אין אדם בביתם אפשר לבקש משכן להדליק בשליחות נרות חנוכה בביתם בזמן, והם ישמעו ברכת הדלקת הנרות במקום בו הם נמצאים. במידה ולא הדליקו בביתם והם מגיעים אחרי השעה עשר, צריך להדליק נרות בתוך הבית ולא בפתח מבחוץ, שהרי עיקר פרסום הנס בשעה זו הוא לבני הבית.
הדלקת נרות מפלג המנחה היא שנויה במחלוקת, ולכן רק במקרה שאין כל אפשרות אחרת ניתן להדליק לפני השקיעה. דעת המשנ"ב שגם אלו הנוהגים להדליק בצאת הכוכבים יוצאים ידי חובה לכתחילה בהדלקה בשקיעה. לכן כל מי שנצרך לצאת מביתו, יכול להדליק נרות לכתחילה בשקיעה .
על אף דברי אלה, ברוכים יהיו כל העוזבים עסקיהם ומדליקים את נרות החנוכה מיד עם תחילת זמן חיובם.
שבת שלום וחנוכה שמח, אהד

 

מתוך 2 דף 12

<< התחל < קודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא > אחרון >>

חיפוש

קישורים חשובים

מהאלבום היישובי

אתה כאן:   אתר-הבית תורה ותפילה משולחנו של הרב
| + - | RTL - LTR