נערך על ידי נחשון יוחנן ותהילה קטגוריה: גמ"חים
פורסם ב 13 מאי 2012 כניסות: 2168
PDF הדפסה

גמ"ח תפילין

תזכורת:

בישוב פועל גמ"ח לתפילין, ניתן לשאול תפיליןלתקופהשל עד שבועיים. הגמ"ח מיועד למי שאיבד תפילין או שמסר לבדיקהונמצאו פסולות. פרטים נוספים באתר החדש של 'ביתהתפילין'.

בית התפילין - כוכבהשחר
02-9400056  052-3114555
    JLIB_HTML_CLOAKING     ,    www.betatfilin.co.il