נערך על ידי נחשון יוחנן ותהילה קטגוריה: גמ"חים
פורסם ב 15 ספטמבר 2012 כניסות: 1552
PDF הדפסה

 קרן עזרה

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"_________________

 

"אבותינו מפני מה זכו לעולם הזה ולימות בן דוד ולעולם הבא מפני שנהגו את עצמן בצדקה"

"ועניי עירו קודמין לעניי עיר אחרת" (שו"ע יו"ד סי' רנא)

  אני מעוניין להיות שותף של קבע  בקרן עזרה, בסכום חודשי של:

               18 ₪

               36 ₪

               50 ₪

               100 ₪

    אחר:______ ₪ . 

הריני מאשר לגבות בכל חודש את הסכום הנ"ל לקרן עזרה דרך מיסי הישוב  

אני מעוניין לתרום בהוראת קבע מוכרת לצורך מס.

אני מעוניין לתרום סכום חד פעמי של ______ ₪ באמצעות מיסי היישוב                 

 

חתימה_________________

 

זכות זו תעמוד לכם ולבני משפחותיכם ותזכו לחיים טובים ארוכים ולשלום.

כתיבה וחתימה טובה, "קרן עזרה".

בימים הקרובים יעברו נציגי הקרן בין הבתים לאיסוף הוראות התשלום.

 
נערך על ידי נחשון יוחנן ותהילה קטגוריה: גמ"חים
פורסם ב 26 יולי 2012 כניסות: 2167
PDF הדפסה

גמ"ח מטרנה

א. כל מי שלקח מטרנה/סימילק ועדיין לא החזיר - אנו מעדיפים לקבל תשלום !

 

ב. למסירה ללא תמורה : 

סימילק טופ 1 , גיל 0-6 חודשים, אבקת חלב נוכרי, תפוגה 12/2013.

סימילק אדבנס פלוס 1, גיל 0-6 חודשים, אבקת חלב נוכרי, תפוגה 05/2013.

 

ג. למכירה :

מטרנה שלב 2 חלבי, הרב וייס כפר הרואה, תפוגה 7/9/2013 (45 ש"ח).

מטרנה שלב 2 מהדרין, בד"ץ, תפוגה 22/10/2013 (מחיר - כמו ברמי לוי).

מטרנה שלב 1 מהדרין, בד"ץ, תפוגה 29/11/2012 (מחיר - כמו ברמי לוי).

                                                 הורוביץ 052-3664684 , 02-9941647