נערך על ידי נחשון יוחנן ותהילה קטגוריה: גמ"חים
פורסם ב 15 ספטמבר 2012 כניסות: 1553
PDF הדפסה

 קרן עזרה

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"_________________

 

"אבותינו מפני מה זכו לעולם הזה ולימות בן דוד ולעולם הבא מפני שנהגו את עצמן בצדקה"

"ועניי עירו קודמין לעניי עיר אחרת" (שו"ע יו"ד סי' רנא)

  אני מעוניין להיות שותף של קבע  בקרן עזרה, בסכום חודשי של:

               18 ₪

               36 ₪

               50 ₪

               100 ₪

    אחר:______ ₪ . 

הריני מאשר לגבות בכל חודש את הסכום הנ"ל לקרן עזרה דרך מיסי הישוב  

אני מעוניין לתרום בהוראת קבע מוכרת לצורך מס.

אני מעוניין לתרום סכום חד פעמי של ______ ₪ באמצעות מיסי היישוב                 

 

חתימה_________________

 

זכות זו תעמוד לכם ולבני משפחותיכם ותזכו לחיים טובים ארוכים ולשלום.

כתיבה וחתימה טובה, "קרן עזרה".

בימים הקרובים יעברו נציגי הקרן בין הבתים לאיסוף הוראות התשלום.

חיפוש

קישורים חשובים

מהאלבום היישובי

אתה כאן:   אתר-הבית שירותים גמ"חים קרן עזרה
| + - | RTL - LTR