נערך על ידי נחשון יוחנן ותהילה קטגוריה: משולחנו של הרב
פורסם ב 08 דצמבר 2012 כניסות: 1721
PDF הדפסה

משולחן הרב


חופש חנוכה?
החוזה מלובלין אמר על אדם שביקשו לדבר בו סרה בזמן הדלקת נרות חנוכה: " אתם מדברים על פלוני ?! הרי בשעה זו הוא מאיר אור בכל העולמות" .
התחושה של הארת אור בכל העולמות קצת רחוקה מאתנו, אבל להאיר את אור הקודש של האמונה בלבנו ובלב בני ביתנו, זוהי תכליתם של ימי החנוכה.
ימי החנוכה אינם ימי חופשה אלא אדרבה ימי עבודה, עבודה של שבח והודיה והתבוננות בחסדיו של מקום: בסוד הנצח של השגחת ה' על עמו ישראל, ובגדולת חיי העולם שנטע ה' בתוכנו.
יהי רצון שנזכה שיאירו אורם של נרות החנוכה את לבנו ואת לבבותיהם של כל עם ישראל.
זמן הדלקת נרות
לכתחילה זמן הדלקת נרות הוא בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים, כל אחד כמנהגו, וסוף זמנה הוא "עד שתכלה רגל מן השוק שהוא כמו חצי שעה" (שו"ע). אחר שעה זו יש ראשונים שנוקטים שכבר עבר זמן המצווה (רמב"ם). אלא שבחורף השקיעה מוקדמת מאוד, ורבים עדיין עובדים ומגיעים לביתם בשעה מאוחרת הרבה יותר כשכבר עבר זמן החצי שעה המוזכר בשו"ע. והשאלה נשאלת מה נכון לעשות לגבי הדלקת הנרות?
נראה שהזמן של ההדלקה מעיקר הדין בימינו התארך. השוק שלנו הוא מרכולית הכוכב, שנסגרת בשעה 19:00, ומי שמדליק בשעה זו נראה שזוהי הדלקת נרות חנוכה בזמנם. לפחות עד השעה תשע עדיין מצויה הרגל בשוק. בשעת הדחק, אפשר לומר שגם עד השעה עשר עדיין מצויה הרגל בשוק. מי שמתאחר יותר מזה נראה שיותר טוב שאשתו לא תמתין לו ותדליק בלעדיו. אם אין אדם בביתם אפשר לבקש משכן להדליק בשליחות נרות חנוכה בביתם בזמן, והם ישמעו ברכת הדלקת הנרות במקום בו הם נמצאים. במידה ולא הדליקו בביתם והם מגיעים אחרי השעה עשר, צריך להדליק נרות בתוך הבית ולא בפתח מבחוץ, שהרי עיקר פרסום הנס בשעה זו הוא לבני הבית.
הדלקת נרות מפלג המנחה היא שנויה במחלוקת, ולכן רק במקרה שאין כל אפשרות אחרת ניתן להדליק לפני השקיעה. דעת המשנ"ב שגם אלו הנוהגים להדליק בצאת הכוכבים יוצאים ידי חובה לכתחילה בהדלקה בשקיעה. לכן כל מי שנצרך לצאת מביתו, יכול להדליק נרות לכתחילה בשקיעה .
על אף דברי אלה, ברוכים יהיו כל העוזבים עסקיהם ומדליקים את נרות החנוכה מיד עם תחילת זמן חיובם.
שבת שלום וחנוכה שמח, אהד

חיפוש

קישורים חשובים

מהאלבום היישובי

כניסה למערכת

אינך מחובר למערכת! אם הינך תושב כוכב השחר וברצונך לקבל הרשאת תושב אנא בצע את הפעולות האות: 1) הרשם למערכת 2) צור קשר עם אחראי המערכת ע"מ להפעיל את החשבון שלךאתה כאן:   אתר-הבית שירותים משולחנו של הרב משולחן הרב- וישב
| + - | RTL - LTR